Desmuntant mites en logística: El pes i el volum sí importen en els costos de transport

Apr 25, 2024Por Susagna Martinez Pujol
Susagna Martinez Pujol

En el món del transport i la logística, preval un mite persistent: que el tamany dels enviaments no influeix en el preu. A GTT, volem clarificar aquesta concepció equivocada. Tant el volum com el pes dels enviaments juguen un paper crucial en la determinació del cost final del transport, un fet que pot sorprendre a molts.

El pes volumètric vs. pes real

Les tarifes de transport no es calculen únicament per la distància. Les dimensions i el pes dels paquets determinen el "pes volumètric", que pot superar el pes real i, per tant, costar més. Un paquet gran i lleuger pot limitar la quantitat de càrrega que un vehicle pot transportar, incrementant el cost per manca d'espai per a altres enviaments.

metall pesa pero poc volum
El metall ocupa poc espai, pero pesa molt.

Manutenció especial

D'altra banda, un paquet petit però pesant pot requerir més energia i recursos per al seu transport, incrementant igualment el preu. A més, certs tipus de mercaderies que superen llindars específics de pes o dimensions poden necessitar manutenció especial, cosa que també augmenta els costos.

Planificació i optimització

És vital que les empreses, especialment les petites i mitjanes, entenguin i planifiquin adequadament respecte al pes i les dimensions dels seus enviaments. A GTT, ajudem els nostres clients a optimitzar l'embalatge i la planificació de l'enviament per millorar l'eficiència operativa i reduir costos.

Innovació i sostenibilitat

Continuarem educant als nostres clients i col·laboradors sobre aquests aspectes clau, promovent processos més eficients i sostenibles. El coneixement és poder, i en el món de la logística, aquest poder es tradueix en eficiència i estalvi.